Honten Sukiyaki , Shabu-shabu

See Info.

KisenteiSteak

See Info.

GinzaSukiyaki , Shabu-shabu , Steak

See Info.

Ueno HirokojiSukiyaki , Shabu-shabu , Steak

See Info.

YurakuchoSukiyaki , Shabu-shabu , Steak

See Info.