Menu – Nihombashi Takashimaya S.C.

Restaurant Info

Ningyocho Imahan

Sukiyaki・Shabu-shabu・Steak・Kaiseki

Garden Restaurant Ningyocho Imahan

Sukiyaki・Shabu-shabu・Kaiseki

Imahan Banyo

Charcoal-grilled Steak・Sukiyaki・Shabu-shabu・Kaiseki

Kisentei

Steak